christadelphian eu logo christadelphian eu name

Chrystadelfianie społeczności Dawn

Witamy na europejskiej stronie Chrystadelfian społeczności Dawn.

Chrystadelfianie Dawn są grupą wierzących w nauki Biblii chrześcijan, którzy starają się zbliżyć najbardziej, jak to możliwe, do chrześcijaństwa z pierwszego wieku naszej ery. Mieszkamy głównie w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Afryce, Europie i Indiach, ale również w Indiach Wschodnich, na Mauritiusie, w Australii, Nowej Zelandii i na Filipinach. Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Boga i jest ona naszym przewodnikiem we wszystkich sprawach.

Staramy się czytać Biblię każdego dnia i korzystamy w tym celu z harmonogramu czytania Pisma, który pomaga nam w lekturze całego Starego Testamentu raz w roku i całego Nowego Testamentu dwa razy w roku. Spotykamy się co tydzień w niedziele na Spotkaniu Pamiątkowym czyli Łamaniu Chleba. Mamy także regularnie szkołę niedzielną, studiowanie Biblii oraz wykłady publiczne.

Grupa lokalnych wyznawców określana jest jako eklezja, które to greckie słowo oznacza „zgromadzenie”. Większość eklezji spotyka się we własnych domach albo w wynajętych salach. Nieliczne zgromadzenia posiadają dla tego celu własne budynki. Nie mamy centralnej organizacji. Każda eklezja samodzielnie zarządza swoją działalnością. Jednoczy nas wspólna wiara. Nie posiadamy stanu kapłańskiego, pastorów czy księży. Wszyscy ochrzczeni mężczyźni, zwani braćmi, mogą pracować dla eklezji, łącznie z nauczaniem, głoszeniem i organizowaniem jej działalności.

Ochrzczone kobiety, zwane siostrami, również pomagają w pewnych pracach, włączając w to nauczanie w szkole niedzielnej, opiekę nad starszymi i chorymi oraz przygotowanie pomieszczenia na Spotkanie Pamiątkowe. Chrystadelfianie nie głosują, nie sprawują władzy i nie uczestniczą w wojnie. Staramy się w takim stopniu, jak to jest możliwe, separować się od życia światowego, chociaż żywo jesteśmy zainteresowani wydarzeniami na świecie.

Kliknij na ten link, by dowiedzieć się więcej o naszych wierzeniach albo wyślij e-maila pod ten adres, by się z nami skontaktować.


Austrian Belgian Bosnian and Hertzegovinan Czech French German Hungarian Spanish Irish Ugandan Italian Polish Portugese Serbian and Montenegran Swiss British Moroccan