christadelphian eu logo christadelphian eu name

The Dawn Christadelphians

Vítejte na internetových stránkách “The Dawn Christadelphians”

“The Dawn Christadelphians” je skupina v Bibli věřících křesťanů, kteří se snaží co nejvíce přiblížit křesťanství prvního století našeho letopočtu.

Můžete nás najít hlavně ve Velké Británii, Severní Americe, Africe, Evropě, Indii, ale take na ostrově Mauricius, Austrálii, Novém Zélandu, Filipínách a v Karibské oblasti. Věříme, že Bible je inspirované slovo Boží a vede nás ve všem co děláme.

Snažíme se číst Bibli každý den a následujeme přehled pro čtení Bible, který nám pomáha přečíst celý Starý Zákon jednou za rok a celý Nový Zákon dvakrát za rok. Setkáváme se každý týden o nedělích na vzpomínkové setkání nebo “k lámání chleba”. Taky máme nedělní školy a pravidelně pořádáme studování Bible a veřejné mluvení.

Naše místní skupina se nazývá “Eklisia”, což je řecké slovo pro “shromáždění”. Většina skupin se setkává v domovech svých členů nebo v pronajatých sálech. Některé skupiny mají své vlastní sály. Nemáme žádnou centrální organizaci. Každá skupina si řídí své záležitosti sama. Jsme sjednoceni v naší víře. Nemáme žádné duchovenstvo, faráře, vikáře. Všichni pokřtění mužští členové kteří se nazývají bratří, jsou způsobilí pracovat pro “Eklisia”, což zahrnuje kázání a organizování záležitostí skupiny.

Pokřtěné ženy, které se nazývají sestry, taky pomáhají s určitými pracemi, včetně učení v nedělní škole, starají se o starší a nemocné členy “Eklisia” a přípravu ke vzpomínkovému setkání.

Naší členové nevolí, nejsou členy vlády ani armády. Ačkoliv nadšeně sledujeme světové události, snažíme se být od světa odděleni.

Prosím klikněte zde, pokud mate zájem zjistit vice o naší víře nebo prosím pošlete e-mail na tuto adresu.


Austrian Belgian Bosnian and Hertzegovinan Czech French German Hungarian Spanish Irish Ugandan Italian Polish Portugese Serbian and Montenegran Swiss British Moroccan