christadelphian eu logo christadelphian eu name

Wierzenia Chrystadelfian

Witamy na stronie poświęconej studiowaniu Biblii i wyjaśniającej wierzenia Chrystadelfian. Nazwa „Chrystadelfianie” znaczy Bracia w Chrystusie. Celem Chrystadelfian jest zbliżenie się w jak największym stopniu do chrześcijaństwa z pierwszego wieku naszej ery. Stąd też nie posiadamy centralnej organizacji, kapłanów, a większość naszych eklezji na całym świecie nie ma prywatnych lokali, lecz wykorzystuje lokalne budynki i sale użyteczności publicznej. W skrócie nasze wierzenia są następujące:

Chrystadelfianie społeczności Dawn

Wracają
Studiują strony


Austrian Belgian Bosnian and Hertzegovinan Czech French German Hungarian Spanish Irish Ugandan Italian Polish Portugese Serbian and Montenegran Swiss British Moroccan