christadelphian eu logo christadelphian eu name

“The Dawn Christadelphians” – V co věříme

Vítejte na stránkách věnovaných ke studii Bible a k vysvětlení naší víry. “The Christadelphian” znamená Bratří v Kristu. Chceme se co nejvíce přiblížit křesťanství prvního století našeho letopočtu. Nemáme žádnou ústřední organizaci, duchovenstvo a většina skupin z celého světa nevlastní žádné prostory, ale užívají místní společenské centra nebo jiné veřejné sály.

Shrnutí naší víry:-

The Dawn Christadelphians

Back
Further Study Pages


Austrian Belgian Bosnian and Hertzegovinan Czech French German Hungarian Spanish Irish Ugandan Italian Polish Portugese Serbian and Montenegran Swiss British Moroccan