christadelphian eu logo christadelphian eu name

Христаделфијанска вера

Добро дошли на страници посвећеној Библиској студији која и објашњава веровања Христаделфијана. Само име значи Браћа у Христу. Тежња Христаделфијана је да дођу што год је могуће ближе веровању Хришћана Првога века. Ради тога ми немамо централну организацију, свештенство и највећи број еклесија кроз цео свет нема својих просторија, већ користе локалне јавне холове и центре. Основа наших веровања је следеће:

Назад
Further Study Pages


Austrian Belgian Bosnian and Hertzegovinan Czech French German Hungarian Spanish Irish Ugandan Italian Polish Portugese Serbian and Montenegran Swiss British Moroccan